Passport to Freedom Harley Davidson

Passport to Freedom – Harley Davidson zapłaci za twoje prawo jazdy

Ciekawa promocja od Harley Davidson. Paszport do wolności czyli Passport to Freedom. Sprawdź jak uzyskać zwrot kosztów prawa jazdy kategorii A.