Kupno, sprzedaż samochodu – formalności, o których należy pamiętać

Sprzedając bądź kupując samochód należy pamiętać, że formalności nie kończą się na dokładnym sporządzeniu i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu pomiędzy stronami. Oczywiście w pierwszej kolejności i to w momencie podpisania umowy sprzedający (były właściciel pojazdu) przekazuje nowemu nabywcy: pojazd, komplet kluczyków do niego i wszystkie dokumenty, o których była mowa w umowie.

 

Formalności, o których musi pamiętać osoba. która kupiła pojazd

Natomiast osoba, która kupiła pojazd staje się jego właścicielem i spoczywają na niej następujące formalności:

 • uiszczenie opłaty za podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli samochód został zakupiony od osoby fizycznej (2% wartości pojazdu). Podatek ten należy zapłacić w ciągu 14 dni od zakupu pojazdu. Natomiast PCC nie trzeba płacić w sytuacji, gdy wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł.
 • kupujący musi dokonać rejestracji samochodu w urzędzie komunikacji. W tym celu należy złożyć w urzędzie wniosek wraz z następującymi załącznikami; dowodem własności samochodu (umowa kupna-sprzedaży), dowodem rejestracyjnym (z ważnym przeglądem technicznym), kartą pojazdu (jeśli została wydana), dotychczasowe tablice rejestracyjne, potwierdzenie dokonania opłat, ważną polisę OC.
 • ubezpieczyć samochód (OC), w Polsce kupujący nie musi rezygnować z trwającej polisy, która należała na poprzedniego właściciela jednak musi ją przepisać na siebie bądź z niej zrezygnować i nawiązać nową.

Na rejestrację pojazdu jego nowy właściciel ma 30 dni od momentu zakupu pojazdu z państwa należącego do Unii Europejskiej.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży pojazdu?

Sytuacja ta jednak całkowicie ulega zmianie, gdy w umowie, którą podpisał kupujący jest zawarte sformułowanie uniemożliwiające kupującemu zgłoszenie roszczeń. Większość osób z góry zakłada, że każda umowa kupna-sprzedaży pojazdu jest taka sam i w dodatku pobrana jako pierwsza lepsza z internetu. Są jednak w błędzie. Istotne jest zatem dokładne zapoznanie się z umową przed jej podpisaniem. Wzór umowy pobierzesz ze strony:https://autoumowa.pl/download/. Dzięki wcześniejszemu rozeznaniu się – z tym, co może czyhać na nas jako kupujących, pozwoli nam uniknąć wielu problemów, taki jak rejestracja kupionego pojazdu, zrobienie przeglądu okresowego, czy też późniejszą danego sprzedaż samochodu.

 

Prawidłowa umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać:

 • Na umowie powinna być dokładna data i godzina zawarcia. Nigdy nie wiadomo czy poprzedni właściciel nie dostał np. mandatu chwilę przed sprzedażą, dlatego istotna jest też godzina podpisania umowy.
 • Dokładne dane osobowe zarówno sprzedawcy, jak i kupującego. Kupujący powinien w obecności sprzedawcy porównać jego dane z jego dowodem osobistym.
 • Dane pojazdu: rodzaj marka, rok produkcji, nr VIN, przebieg, kolor.
 • Oświadczenie sprzedającego mówiące o tym, że jest on dotychczasowym właścicielem pojazdu.
 • Informacje dotyczące stanu technicznego pojazdu, jakie deklaruje sprzedawca, w tym informacje o tym, czy samochód jest bezwypadkowy oraz, czy nie posiada on ukrytych wad.
 • Kwota jak zostaje przekazana na rzecz sprzedawcy za sprzedasz samochodu oraz potwierdzenie, że  sprzedawca otrzymał kwotę zawartą na umowie.
 • Informacje o dokumentach, jakie zostają przekazane kupującemu w chwili zakupu pojazdy np. ilość kluczyków, ubezpieczenie OC, dowód rejestracyjny oraz jeśli została wydana karta pojazdu.
 • Oświadczenie bądź informacja, że samochód zostaje wydany w momencie niezwłocznym po podpisaniu umowy.
 • zapis mówiący o zastosowaniu kodeksu cywilnego w przypadku gdy sprzedający wykaże się nieuczciwością w stosunku do kupującego oraz w przypadku roszczeń sprawą zajmie się sąd rejonowy przypisany do adresu zamieszkania kupującego.
 • Na umowie powinny się również znaleźć informacje dotyczące miejsca zawarcia umowy oraz czytelne podpisy obydwu stron.

Artykuł partnera

Pozostałe newsy

Logo Moto Trips