konsorcjum SBMCA

Honda, Yamaha, KTM i Piaggio podpisało porozumienie na rzecz wymiennych akumulatorów

Podstawowym celem Konsorcjum jest znalezienie rozwiązań dla obaw, jakie klienci mogą mieć w związku z przyszłością elektromobilności, takich jak zasięg, czas ładowania, infrastruktura i koszty.

Zaangażowani w promowanie szerokiego zastosowania lekkich pojazdów elektrycznych, takich jak motorowery, skutery, motocykle, trójkołowych i czterokołowych w sektorze transportu oraz do bardziej zrównoważonego zarządzania cyklem życia akumulatorów w kontekście międzynarodowej polityki klimatycznej, członkowie założyciele Konsorcjum uważają, że dostępność powszechnie opracowanych systemów wymiennych akumulatorów jest kluczem do rozwoju niskonapięciowej elektromobilności.

SWAPPABLE BATTERIES MOTORCYCLE CONSORTIUM AGREEMENT - SBMCA

Podstawowym celem Konsorcjum jest znalezienie rozwiązań dla obaw, jakie klienci mogą mieć w związku z przyszłością elektromobilności, takich jak zasięg, czas ładowania, infrastruktura i koszty.

Cel ten zostanie osiągnięty zgodnie z czterema głównymi punktami:

  1. Opracowanie wspólnych specyfikacji technicznych dla systemów wymiennych baterii.
  2. Potwierdzenie wspólnego wykorzystania systemów baterii.
  3.  Uczynić i promować wspólne specyfikacje Konsorcjum jako standard w europejskich i międzynarodowych organach normalizacyjnych.
  4. Rozszerzenie zastosowania wspólnej specyfikacji Konsorcjum na poziom globalny.

Poprzez ścisłą współpracę z zainteresowanymi stronami oraz krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi organami normalizacyjnymi, członkowie założyciele Konsorcjum będą zaangażowani w tworzenie międzynarodowych standardów technicznych.

Dostępność stacji ładowania jest różna w różnych krajach, a informacje dla użytkowników końcowych są nadal ograniczone. W związku z tym YAMAHA, HONDA, KTM i PIAGGIO chcą poprzez to Konsorcjum zaangażowanie decydentów w rozwój i wdrażanie infrastruktury ładowania w celu promowania zwiększenie popularności lekkich pojazdów elektrycznych.

Czterej członkowie założyciele zachęcają wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się do współpracy w celu wzbogacenia wiedzy i doświadczenia Konsorcjum w celu zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia standardowych baterii wymiennych w przyszłości.

Strony, które są zainteresowane przystąpieniem do SBMC mogą skontaktować się z jednym z członków założycieli w celu uzyskania dalszych informacji.
Takuya Kinoshita, Senior Executive Officer, Chief General Manager of Land Mobility Business Operations, Yamaha
Motor Co., Ltd.: "Konsorcjum motocyklowe Swappable Batteries w Europie jest wreszcie gotowe do pracy. Mam nadzieję, że ten pierwszy krok naprzód będzie sygnałem, który przyciągnie podobnie myślące strony do naszej misji i doprowadzi do transformacyjnych zmian w przyszłości. Yamaha Motor jest przekonana, że dzięki tej inicjatywie, możemy pomóc w ujednoliceniu różne specyfikacje techniczne i standardy oraz przyczynić się do maksymalizacji zalet energii elektrycznej dla klientów na całym świecie."

Yoshishige Nomura, Chief Officer, Motorcycle Operations, Honda Motor Co., Ltd.: "Honda wierzy, że powszechne przyjęcie motocykli elektrycznych może odegrać ważną rolę w urzeczywistnianiu bardziej zrównoważonego społeczeństwa. W tym celu musimy rozwiązać kilka wyzwań, takich jak zwiększenie zasięgu, skrócenie czasu ładowania i obniżenie kosztów pojazdu i infrastruktury, aby zwiększyć wygodę klientów. W stworzonym przez nas konsorcjum członkowie założyciele z branży motocyklowej i inne zainteresowane strony będą wspólnie pracować nad standaryzacji wymiennych akumulatorów, ich systemów ładowania i otaczającej infrastruktury, aby stworzyć środowisko dla ich stosowania. Naszym ostatecznym celem jest zapewnienie, że motocykle będą nadal wybierane jako użyteczna metoda transportu w przyszłej mobilności."

Stefan Pierer, CEO PIERER Mobility AG: "Podpisanie tej umowy konsorcjum jest kluczowym krokiem w zapewnieniu, że PIERER Mobility AG, może nadal iść naprzód, dostarczać innowacje w szybkim tempie i rozwijać swoją jasną strategiczną wizję dla dwukołowych pojazdów z napędem elektrycznym. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy pracować nad stworzeniem systemu wymiennych akumulatorów dla pojazdów niskonapięciowych (48V) o mocy do 11kW, w oparciu o międzynarodowe standardy techniczne. Bardzo liczymy na
na zapewnienie, że dwukołowe pojazdy silnikowe zachowają swoją rolę w przyszłości zarówno w mobilności miejskiej, jak i pozamiejskiej."

Michele Colaninno, szef strategii i produktu Piaggio Group: "Mobilność miejska przechodzi obecnie delikatny
moment przejścia w kierunku elektryfikacji. Dzięki naszemu Konsorcjum, reprezentującemu czterech największych światowych graczy, motocykle będą nadal odgrywać kluczową rolę w kontekście miejskim. Wymienne akumulatory są właściwą odpowiedzią, w celu przyspieszenia czasu ładowania pojazdów, oferując użytkownikom dodatkowy, wartościowy wybór. Mobilność miejska jest częścią DNA Piaggio. Naszym celem jest wniesienie całego naszego technologicznego know-how i nastawienia na innowacje do Konsorcjum."

 

Informacja prasowa

Pozostałe newsy

Logo Moto Trips